Obsah

Informace o získání účelových dotací pro rok 2020

Typ: ostatní
Informace o získání účelových dotací pro rok 2020Účelové dotace, které Město Dubá získalo v roce 2020

Informace o získání účelových dotací
na rok 2020:


Informace o získání účelové dotace pro rok 2020

Město Dubá získalo účelovou dotaci v rámci státní finanční podpory
z Havarijního programu v roce 2020
dotaci ve výši 300.000 Kč
na obnovu nemovité kulturní památky - bývalá škola č. p. 42,
rejstř. č. ÚSKP 18165/5-2905, obec Dubá, k. ú. Dřevčice.


Informace o získání účelové dotace pro rok 2020

Město Dubá jako zřizovatel jednotky požární ochrany
kategorie JPO II/1 Sboru dobrovolných hasičů města Dubá
získal z „Dotačního fondu Libereckého kraje“
Podpora požární ochrany a prevence kriminality, z programu:
1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II,

příspěvek ve výši 400.000 Kč

na mzdové výdaje na 2 stálá pracovní místa
s pracovní náplní obsahující službu v jednotce JPO II.


Informace o získání účelové dotace pro rok 2020

Město Dubá jako zřizovatel jednotky požární ochrany
kategorie JPO II/1 Sboru dobrovolných hasičů města Dubá
získal z „Dotačního fondu Libereckého kraje“
Podpora požární ochrany a prevence kriminality, z programu:
1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,

příspěvek ve výši 16.681,75 Kč

na ochranné prostředky požární ochrany.


Informace o získání účelové dotace pro rok 2020 - 2021

Město Dubá jako zřizovatel jednotky požární ochrany
kategorie JPO II/1 Sboru dobrovolných hasičů města Dubá
získal z „Dotačního fondu Libereckého kraje“
Podpora požární ochrany a prevence kriminality, z programu:
1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje,

příspěvek ve výši 1. 000.000 Kč

na pořízení cisternové automobilové stříkačky.


Informace o získání účelové dotace pro rok 2020

Město Dubá jako zřizovatel organizační složky Městské lesy města Dubá
získal z rozpočtu Libereckého kraje - „Lesnický fond Libereckého kraje“

příspěvek ve výši 138.530 Kč

na hospodaření v lesích, zejm. výsadbu oplocenky a aplikaci nátěru proti okusu.


Informace o získání účelové dotace pro rok 2020

Město Dubá jako zřizovatel organizační složky Městské lesy města Dubá
získal z rozpočtu Libereckého kraje - „Lesnický fond Libereckého kraje“

příspěvek ve výši 45.000 Kč

na hospodaření v lesích, zejm. výsadbu oplocenky.


Informace o získání účelové dotace pro rok 2020

Město Dubá
získalo z rozpočtu Libereckého kraje

z kapitoly – Transfery, Obnova ohrožených památek v LK

oblast podpory – 07 Kultura, památková péče a cestovní ruch

příspěvek ve výši 800.000 Kč

na projekt „Obnova objektu bývalé SUŠÁRNY CHMELE – 3. etapa
(CELKOVÁ OPRAVA FASÁD A OBNOVA ZASTŘEŠENÍ SEVERNÍ KRUHOVÉ VĚŽE).


Informace o získání účelového finančního příspěvku pro rok 2020

Město Dubá získalo účelový finanční příspěvek ze státního rozpočtu

z „Programu záchrany architektonického dědictví“

ve výši 1.200.000 Kč

na obnovu kulturní památky – sušárna chmele, zejm. na celkovou obnovu zastřešení severní kruhové věže, obnovu fasád sušárny včetně navazujících prvků a dalších s tím souvisejících stavebních prací.


Informace o získání účelové dotace pro rok 2020

Město Dubá získalo účelovou dotaci ze státního rozpočtu

z „Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón v roce 2020“

ve výši 200.000 Kč

na obnovu nemovitých kulturních památek a movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, která jsou kulturními památkami.


Vytvořeno: 2. 9. 2020
Poslední aktualizace: 2. 10. 2020 10:13
Autor: správce webu