Obsah

Informace Města Dubá

Typ: ostatní
informace z města Dubé: zasedání, dovolené u lékařů, plánované kulturní akce, termíny o kterých byste měli vědět, poradna ...informace nejen o akcích v našem městě

 

INFORMACE  MěÚ DUBÁ

 

Vážení občané,                                                                                                           

zveme vás na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva Města Dubá č. 4/2020, které se bude konat ve čtvrtek dne 18. června 2020 od 1800 hodin v přízemí objektu čp. 86 (Klubový dům, zasedací místnost) v Dlouhé ulici v Dubé.

 

Navržený program je následující:

 

  1. Určení zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a zapisovatele usnesení
  2. Schválení programu zasedání
  3. Informace Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Dubá

     – kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 3/2020 ze dne 21. května 2020, včetně dalších nedořešených bodů

  1. Návrhy a informace Finančního výboru Zastupitelstva Města Dubá

     – závěrečný účet a účetní závěrka Města Dubá za rok 2019; žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.

        o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Dubá, výsledky hospodaření Města Dubá ke dni 31. května 2020;

        rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu Města Dubá na rok 2020

  1. Návrhy a informace Majetkového výboru Zastupitelstva Města Dubá

     – žádosti o prodeje a směnu městských nemovitostí (pozemků), projednání záměrů a návrhy na konečné schválení; žádosti

        o zřízení věcných břemen služebností inženýrské sítě na částech městských nemovitostí (pozemků); návrh na převody

        některých městských nemovitostí (pozemků) do pozemků určených k plnění funkcí lesa,

        (bližší podrobnosti k jednotlivým majetkoprávním záležitostem jsou zveřejněny na internetových stránkách Města Dubá

        na úřední desce v Informaci o konání zasedání a dále i na fyzické úřední desce)

  1. Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Obnova ohrožených památek v LK, mezi Libereckým krajem a Městem Dubá
  2. Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2019
  3. Změny v Osadním výboru Dřevčice (rezignace předsedy, volba nového člena, volba nového předsedy)
  4. Informace
  5. Diskuse

_________________________________________________________________________

DALŠÍ INFORMACE 

●   Město Dubá upozorňuje, že výstava v galerii Šatlava v přízemí radnice
u příležitosti 75. výročí konce 2. světové války byla prodloužena až do 31. srpna 2020. Vstup do šatlavy na vyžádání v otvírací době Infocentra Města Dubá, tedy v červnu i o víkendech od 8.00 do 16.00 hodin, v červenci a srpnu ve všední dny od 7.00 do 18.00 hodin, o víkendech od 8.00 do 16.00 hodin.

●   Současná výstava v Galerii Pošta „Z depozitáře“ potrvá do 20. června 2020. Další výstava nazvaná „Zlatá ruka No.3“ ak. malíře Karla Jerie začne vernisáží již ve čtvrtek 25. června 2020 v 18.00 hodin a potrvá do 25. července. Následovat bude výstava dubského fotografa Václava Zývala s názvem „Linie ženy“, která začne vernisáží v pátek 31. července 2020 v 18.00 hodin a potrvá do 29. srpna 2020. Navštívit výstavy je možné vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín prohlídky galerie je možné si dohodnout na tel. č. 607 138 832.

●   Ve čtvrtek dne 25. června 2020 od 8.00 hodin do 10.00 hodin se ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Česká Lípa uskuteční poradna v přízemí radnice. Telefonní kontakt na Centrum je 487 853 481.

●   Promítání v letním kině začíná v pátek dne 26. června 2020 po setmění animovanou komedií Asterix a tajemství kouzelného lektvaru, vstupné 80,- Kč. Program letního kina již brzy najdete na plakátech a na internetových stránkách Města Dubá či autokempu Dubá – Nedamov.

●   V létě pro Vás připravujeme tyto akce:

18. 7. 2020              Sportovní hry – místo bude upřesněno

7. – 8. 8. 2020          26. ročník Mezinárodních jazzových dnů Dubá – Nedamov

7. – 12. 9. 2020        III. Dubské dřevosochání

Taneční večery v autokempu Nedamov se budou konat v případě, že bude uvolněno mimořádné opatření, které nařizuje dodržovat dvoumetrové rozestupy, mezi skupinami osob. Budeme vás informovat.

●   Ordinace dětského lékaře v Dubé bude čerpat dovolenou ve dnech:
Od 7. do 12.července 2020. Zástup MUDr. Střelcová Hana, Dětské středisko, Tovární vrch, D o k s y, t e l e f o n : 732 618 155. Nezapomenout kartičku pojišťovny.

●   Ordinace praktického lékaře v Dubé bude čerpat dovolenou v těchto dnech: 2. a 3. července, 13. až 17. července a dále 24. až 28. 8. 2020. Zástupy zatím nejsou známy.

●   Městský úřad Dubá upozorňuje, že do 31. července 2020 má mít každý občan nebo majitel rekreačního objektu zaplacený poplatek na 2. pololetí 2020 (ve výši 225,- Kč) za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek lze uhradit v hotovosti v přízemí MěÚ Dubá nebo převodem na účet Města Dubá 903265309/0800, variabilní symbol 1340. Poplatek ze psů byl splatný do 31. května 2020. Poplatek lze nadále uhradit v hotovosti nebo převodem na účet Města Dubá č.ú. 0903265309/0800, variabilní symbol 1341.

●   Město Dubá připomíná program Obnova domů a bytů, který slouží na opravy fasád, výměny oken, na realizaci čistírny odpadních vod. O příspěvek na tyto akce můžete žádat až do 13. listopadu 2020. Kontaktní osoba: Lenka Čermáková, tel. č. 487 870 103, email stavebni.urad@mestoduba.cz, více informací na úřední desce.

 


Přílohy

Vytvořeno: 15. 6. 2020
Poslední aktualizace: 15. 6. 2020 14:54
Autor: správce webu