Obsah

Hasiči připomínají povinnost REVIZE KOTLŮ NA TUHA PALIVA

Typ: ostatní
-

 

Revize kotlů na tuhá paliva od 10 kW do 300 kW včetně
vychází z novela Zákona o ochraně ovzduší
číslo 201/2012 Sb. Zákonů ve znění pozdějších právních předpisů a to v:

 

§ 17  Povinnosti provozovatele stacionárního zdroje 

           (1) Provozovatel stacionárního zdroje je povinen   

 

 • provádět prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění
  k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
  o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
  který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce
  s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly
  vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující,
  že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován
  v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

a dále v 

§ 41 

 1. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva
  o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně,
  který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016. 

 


Vytvořeno: 6. 10. 2016
Poslední aktualizace: 6. 10. 2016 00:00
Autor: správce webu