Obsah

Historia gminy

Dubá to starosłowiańska osada i prehistoryczne miejsce targowe. Wskazują na to znalezione szkielety, urny, bransoletki i monety pochodzące z czasów księcia Wratysława II. Ostatnie znaleziska pochodzą z 1882 i 1887 roku z ulicy Horní kostelní w Dubej. Na podstawie znalezionych przedmiotów można sądzić, że Dubá jako osada istnieje od 1. połowy XI wieku.
Ale dopiero w pierwszej połowie XIII wieku dowiadujemy się o pierwszych panach z Dubé, którzy mieszkali w zamku Dubá. Zamek miał swoje podzamcze znajdujące się w miejscu obecnej Malej strany, będącej najstarszą dzielnicą Dubej.
Na początku XIV wieku Berkowie odchodzą z dubskiego zamku i budują Starý Berštejn (1437) a później w latach 1553 - 1567 Adam Berka buduje pałac Nový Berštejn.
W 1622 roku pałac z wszelkimi pozostałymi majątkami Berków zostaje skonfiskowany i przekazany Albrechtowi Wallensteinowi. Po jego śmierci dobra przechodzą w ręce Waltera Buttlera.
Kolejnymi właścicielami pałacu byli: Franiciszek Karol Rudolf hrabia Sweets-Sporck, Wallensteinowie, Tomáš Maglič, Růžena Jiráková-Kabátová, niemiecki zarządca barona Ludolfa von Wedel-Parlow. W 1945 roku pałac będący majątkiem niemieckim upaństwowiono i umieszczono tu specjalną szkołę z internatem. Pałac popadał w ruinę i w 1983 roku wydano decyzję o przeznaczeniu do zburzenia. W 1991 roku kupił go obecny właściciel Miroslav Slezák za pośrednictwem swojej firmy PRAWO Prager Wohnbau, aby pałac uratować i wyremontować. Od 1997 roku pałac funkcjonuje jako hotel z ośrodkiem sportu.
Jedną z przyczyn, stojących na przeszkodzie przekształceniu się Dubej w większe miasto, były liczne pożary, w czasie których każdorazowo całe miasto zamieniało się w popiół. Pożary w latach 1692 i 1711 zniszczyły wszystkie oryginały dokumentów nadania przywilejów, które Dubá otrzymywała (między innymi także dawną kronikę).
Dubą, oprócz pożarów, nękały także zarazy powodujące ogromny spadek ludności.
W historii Dubej i okolic pojawia się wiele sławnych nazwisk z różnych dziedzin kultury. Przykładowo niemiecki historyk i konserwator zabytków Fridrich Bernau, który między innymi wydał w 1888 roku opracowanie pt. Powiat Polityczny Dubá. W dziele tym opisał całą wcześniejszą historię i zabytki ziemi dubskiej. W 1936 roku nauczyciel i współtwórca Klubu Czeskich Turystów, Bohumil Kinský, wydał z okazji setnej rocznicy śmierci poety Karla Hynka Máchy swoją najobszerniejszą książkę z edycji przewodników pt. Dubské Švýcarsko [Dubska Szwajcaria]. Wybitny poeta K.H.Mácha w okolicach Dubej znalazł bowiem inspirację do stworzenia swojego najbardziej znanego dzieła pt. "Máj" [Maj].

logo EU