Obsah

Dny evropského dědictví v Dubé 2018

Dny evropského dědictví v Dubé 2018

Dny radosti

Dny evropského dědictví
sobota 15. září 2018 
v areálu sušárny chmele v Dubé

Akce připravená v rámci přeshraničního projektu
partnerských měst Dubá a Mirsk
věnovaná našim významným svátkům
a 100. výročí
v Česku 28.10. 2018 a 11. 11. 2018 v Polsku 


Z programu:

Zahájení EHD

slavnostní ukončení 1. Dubského dřevosochání
s výstavou konečných děl

Divadelní představení dětí z Dubé a Mirska
na téma 
„100 let republiky“

Taneční vystoupení dětí z Dubé i Mirska (Polka, Polonéza)

Zpěv dětí z Dubé a Mirska

Folklorní vystoupení souboru Bogdanki z Mirska

Od 17.00 hrála k tanci a poslechu skupina Mlynáři. 

K vidění byla Výstava"100 let republiky" - práce žáků z Dubé a Mirska

a zároveň zde byly vystaveny retro exponáty, které pocházely
ze soukromých sbírek nejen dubských občanů.

 Děti byly úplně ty nejskvělejší, vystoupení se jim velice zdařila.
 Mnoho potlesku sklidil i výborný folklorní soubor z Mirska
Bogdanki.


Sušárna chmele byla otevřena od 10.00 do 20.00 hodin.
Občerstvení zajišťoval pan Pavel Šimo.

Divadelní, taneční a pěvecká představení
vznikla v rámci přeshraniční spolupráce:
„Česko – polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti“, kdy si pro vás děti z Dubé a Mirska připravily dvě společná divadelní ztvárnění průběhu 100 let v Česku a Polsku,
a též taneční vystoupení, zpěv a výstavu žáků obou škol. 

Projekt
„Česko – polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti“/
„Czesko - Polskie dni radości z okazji odzyskania niepodległości“
je financován z prostředků Evropské unie,
Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa,
z Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020.


Registrační číslo mikroprojektu/numer rejestracyjny mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001493