Obsah

Česko - polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti

„RADOST”, která je součástí názvu tohoto projektu se díky všem zúčastněným dětem a jejich programu, vytrvalé práci všech angažovaných učitelek a obou ředitelů základních škol, kvalitní spolupráci společného projektového týmu, a také nadšení a dobré faktické partnerské spolupráci samosprávy měst Mirsk a Dubá, mezi lidmi doopravdy byla. A to byl také jeden z cílů projektu, přinést radost lidem našeho česko-polského příhraničí. DĚKUJEME!!!!

 

Česko - polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti Czesko - Polskie dni radości z okazji odzyskania niepodległości

Název mikroprojektu/tytuł projektu:
Česko - polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti
Czesko - Polskie dni radości z okazji odzyskania niepodległości

Žadatel/wnioskodawca: Město/Miasto Dubá

Registrační číslo mikroprojektu
numer rejestracyjny mikroprojektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001493