Obsah

Přeshraniční spolupráce s Mirskem

Přeshraniční spolupráce s Mirskem

loga projektu

Z podpisu přeshraniční spolupráce s Mirskem

 

O předešlých setkáních s představiteli Mirska,
ať už u nás v Dubé nebo přímo v Polsku,
jsme vás v minulosti již několikrát informovali.
Zatím poslední schůzka se konala 10. února v Dubé,
kam přijela šestičlenná delegace.
Opět k nám zavítal starosta Mirska Andrej Jasiński, Joanna Trudzinska, jež má v Mirsku na starost turistiku a tentokráte i čtyři radní.
Nechyběla samozřejmě ani tlumočnice paní Ing. Barbara Vítková.

Milou návštěvu jsme uvítali na naší radnici,
odkud jsme se vydali na prohlídku mateřské školy,
kde nás paní ředitelka Mgr. Zdena Šindelářová
provedla všemi třemi pavilony a seznámila s vybavením
a chodem v jednotlivých odděleních.
Děti pro naše hosty připravily spolu se svými učitelkami
hezké dárky se zimní tématikou.
Z reakcí polských sousedů vyplývalo, že se jim naše školka líbí
a přímo unešení byli také z elektrické sauny,
kterou zde mají děti k dispozici.

Další zastávkou byla Ekoškola Dubá, kde nás paní ředitelka Mgr. Jindřiška Skalická spolu se svojí zástupkyní Mgr. Janou Maškovou provedly starou i novou budovou,
ukázaly nám např. chemickou laboratoř, počítačovou učebnu,
školní jídelnu, dílnu či prostory chovatelského kroužku.
Naši hosté si spolu se žáky vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí,
s tablety při výuce cizího jazyka a třeba v sedmé třídě,
kam jsme neohlášeně vstoupili při vyučování,
nám Natálka Hrušková předvedla ukázku karate,
za které sklidila již nespočetně ocenění,
a to včetně Ceny města Dubá, již převzala v minulém roce.
I ze školy si naši hosté odnesli pěkné dárky.

Následovala prohlídka Klubového domu, kde jsme nahlédli prakticky
do všech prostor, a to včetně keramické dílny,
kde jsme všichni obdivovali nápaditost
a dokonalé provedení výrobků dětí z naší školy.

Poslední a z celého dne asi nejdůležitější chvíle
se odehrála v zasedací místnosti zastupitelstva,
kde došlo ke vzájemnému podpisu partnerské smlouvy
o budoucí spolupráci mezi Dubou a Mirskem.
Po slavnostním přípitku na oficiálně zahájenou spolupráci
našich dvou měst jsme se odebrali na pracovní oběd,
kde jsme si vyměnili poznatky ze všech předešlých setkání
a zároveň hovořili i o plánech nadcházejících.
Navázáním přeshraniční spolupráce s polským Mirskem
začínáme psát zcela novou a dosud nepoznanou kapitolu,
o níž jsem přesvědčena, že se nesmazatelně zapíše
do historie našeho města.

Zatím, co větší města spolupracují i s několika zahraničními městy najednou, pro nás je to zcela nová zkušenost a já věřím,
že bude přínosná pro obě strany.

Prvním projektem, na kterém začínáme pracovat,
je výměna zkušeností našich úředníků a spolupráce infocenter. V současné době čekáme na jeho schválení.
Výhledově ovšem máme větší cíle, což jsem nastínila již dříve. Přeshraniční spolupráce totiž umožňuje společně žádat
o nemalé dotační prostředky.
V plánu máme také výměnné pobyty,
do nichž bychom rádi zapojili nejen předškolní a školní děti,
ale třeba také naše občany a seniory.

O vývoji vzájemné spolupráce vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím našeho zpravodaje.