Obsah

Dny Evropského dědictví u Sušárny chmele Dubá

tentokrát za přítomnosti členky rady Libereckého kraje Ing. Květy Vinklátové

 

Dny Evropského dědictví u Sušárny chmele Dubá

 

Zářijové Dny evropského dědictví se jako tradičně odehrály v Sušárně chmele. Skutečně rádi jsme zde přivítali Ing. Květu Vinklátovou,
členku rady Libereckého kraje pověřenou řízením rezortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu. Právě ona se výraznou měrou zasloužila
o to, že město získalo milionový příspěvek na opravu sušárny
od Libereckého kraje.

Součástí programu bylo hudební vystoupení Sboráčku,
pana Pavla Maška a paní Renaty Dvořákové,
prezentace plánované naučné stezky po městě v podání Bc. Lucie Heringové, prohlídka sušárny s poutavým výkladem Ing. Petra Kmínka,
tvořivá dílna Klubu malých Dubáčků, vynikající občerstvení,
chmelový čaj nebo možnost vyzkoušet si chůzi bosou nohou
po chodníčku z chmele.

Venku před sušárnou mohli přítomní obdivovat kovářské umění
pana Hynka Pauzra
a vystavené, krásně zrekonstruované staré motocykly pana Jiřího Kadlečka.

Program, který si nenechalo ujít na čtyři desítky návštěvníků
uzavřela kapela SUNSET.