Obsah

6. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí

6. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí

loga projektu

6. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu
"Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá
- aplikace dobré praxe do řízení obcí"

7. - 8. prosince 2017 v Mirsku

Téma: Předávání dobré praxe obcí - dvoudenní aktivita v MirskuPrvní společný přeshraniční projekt s městem Mirsk končí,
spolupráce pokračuje

První společný přeshraniční projekt měst Dubá a Mirsk „Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí/ Nie musi to być nuda, jak się polączy Mirsk i Duba – stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789 “, který byl podpořen z prostředků Evropské unie (z Evropského fondu pro regionální rozvoj) prostřednictvím Fondu malých projektů Euroregionu Nisa, se dostal do své finální realizační fáze, a ve dnech 07. – 08. 12. 2017 byla zorganizována šestá setkávací aktivita, tentokrát na téma: PŘEDÁVÁNÍ DOBRÉ PRAXE OBCÍ a průřezové téma: Spolupráce zaměstnanců Infocentra cestovního ruchu v Dubé a Mirsku. Dvoudenního programu se zúčastnilo 16 zástupců města Mirsk a 16 zástupců města Dubá a další hosté, koordinátorka projektu Barbara Vítková a tlumočnice Dagmar Rubešová. Do teoretické části programu byla zařazena prezentace úspěšných investičních akcí města Mirsk během posledních několika let a předávání zkušeností a dobré praxe týkající se strategického plánování a rozvoje obce, plánování investic, a efektivního využívání regionálních, národních i evropských dotačních zdrojů.

 

Vzhledem k tomu, že ambicí projektu bylo také „poznávání souseda“, byla do programu zařazena i praktická část týkající se poznávání svátečních tradic. Díky výborné organizaci paní Danuty Wołosecké jsme navštívili místní střední školu, kde jsme pekli a zdobili pod vedením kantorů i studentů perníčky a vyráběli vánoční ozdoby. Z dalšího programu nám zůstaly velice krásné vzpomínky spjaté s návštěvou mateřské školy, kde nám děti pod vedením jejich učitelek předvedli pásmo písniček a tanců v lidových krojích. Měli jsme možnost některé úspěšně realizované investice si projít a prohlédnout, např. noční procházka Geoparkem, prohlídka škol v Mirsku a sportovního zázemí, tj. tělocvičen, hřišť, kde se aktivně někteří čeští i polští kolegové zapojili do cvičení aerobiku, návštěva dětí ve třídách škol i mateřské školy a krátké česko-polské rozhovory s nimi, prohlídka vyhlídkové věže v Mirsku, atd. Ubytování bylo zajištěno v příjemném Art penzionu v místní části Przecznica. Vzhledem k tomu, že aktivita byla zorganizována jako dvoudenní akce, bylo možné se s polskými kolegy potkat večer v klubovém domě v Przecznici, kde nás navštívil i Mikuláš a aniž by potřeboval služeb naší tlumočnice, s každým si promluvil a každému osobně popřál krásný předvánoční čas a šťastný nový rok. Kromě toho, že jsme měli možnost ochutnat si tradiční polskou kuchyni spjatou s časem vánoc, podařilo se nám zazpívat si několik českých a polských koled a zjistili jsme tolik podobností….

 

V rámci průřezové aktivity, a to spolupráce infocenter obou měst, se podařilo společně navrhnout a připravit společnou mapu památek a zajímavých míst obou obcí, která poslouží ke společné propagaci projektu a obou projektových partnerů s cílem rozvíjet cestovní ruch po obou stranách hranice.

 

Projekt končí, ale spolupráce pokračuje…. Starostové obou měst, paní Zdeňka Šepsová i pan Andrzej Jasiński, vnímají projekt jako úspěšný start pro další spolupráci obou partnerských měst. Držme si tedy pěsti, abychom byli při předkládání společných projektů, jak těch, které se týkají např. revitalizace Sušárny chmele v Dubé a výstavních prostor v Geoparku v Mirsku, či spolupráce škol, školek, sportovců, hasičů a dalších, tj. v projektech podporujících integraci v česko polském příhraničí, na území Euroregionu Nisa, obstáli v konkurenci dalších projektů a získali dotaci pro realizaci našich společných plánů a záměrů.

 

Ing.Barbara Vítková,

20. 12. 2017, Liberec