Obsah

5. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí

5. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí

loga projektu

5. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí

Pokračování přeshraniční spolupráce

V pátek 27. října 2017 se uskutečnila pátá setkávací aktivita
v rámci přeshraniční spolupráce s polským městem Mirsk.
Toto setkání bylo stejně jako ta, která mu předcházela,
realizováno v rámci projektu nesoucího název
„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá
– aplikace dobré praxe do řízení obcí/ Nie musi to być nuda,
jak się polączy Mirsk i Duba – stosowanie dobrych praktyk
w zarządzaniu gminami, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789 “,
který byl podpořen z prostředků Evropské unie
(z Evropského fondu pro regionální rozvoj).


Do Dubé zavítala desetičlenná delegace z Mirska spolu
s překladatelkou a koordinátorkou projektu Ing. Barbarou Vítkovou.

Dopolední program zahájila prezentace na téma „Monitoring potřeb a komunikace s odlehlými oblastmi měst Dubá a Mirsk“.
V rámci prezentace se naši polští sousedé seznámili s tím,
jak u nás vznikají a pracují tzv. Osadní výbory, které fungují v Deštné, ve Dřevčicích, ve Lhotě, na Korcích a v Zátyní.
Krátce jsme si připomněli jejich dosavadní činnost a také plány do budoucna.

Poté jsme spolu s panem Milanem Mordačikem, který spravuje církevní památky, navštívili kostel Nalezení sv. Kříže v Dubé,
kde nás provedl, seznámil nás s jeho historií
a dokonce nám zahrál na varhany.
Další zastávkou byl kostel sv. Václava v Deštné,
i tady jsme se dozvěděli řadu zajímavých podrobností
a mimo jiné jsme zde zhlédli nové okenní vitráže.
Po prohlídce deštenského hřbitova, který je již několik let v popředí zájmu místního osadního výboru, jsme se přemístili do hostince,
kde nás Monika Šimonová – obyvatelka Deštné
a hlavní organizátorka Dětského dne a dalších kulturních akcí,
které se pravidelně v Deštné konají, seznámila s tím,
jak zdejší obyvatelé komunikují s osadním výborem,
plánují a připravují jednotlivé akce
a na čem všem se podílejí v rámci společných brigád.
Z Deštné naše cesta pokračovala na Dražejov,
kde jsme zavítali do kaple sv. Jana Nepomuckého.
Panu Mordačikovi patří naše díky a obdiv,
neboť díky své znalosti polštiny vůbec nepotřeboval pomoc tlumočnice. Odtud byl naplánován pěší výlet na nedalekou
Řípskou vyhlídku, ze které je skutečně nádherný pohled na okolní krajinu a v dáli se skví hora Říp.
Společně strávený den jsme zakončili pozdním pracovním obědem.

Ačkoliv nám počasí po většinu času příliš nepřálo,
bylo to milé a příjemné setkání,
během něhož jsme si vyměnili další zkušenosti.
Jedním z hlavních výstupů tohoto dne bylo schválení podkladů
pro vytvoření společné turistické mapy, jíž zpracovává naše kolegyně Bc. Lucie Heringová,
a která vznikne právě v rámci výše zmíněného projektu.

Přeshraniční spolupráce mezi Dubou a Mirskem bude pokračovat dvoudenní návštěvou Mirsku ve dnech 7. a 8. prosince 2017
a i když jde již o poslední setkání tohoto projektu,
věříme, že naše spolupráce bude trvat i nadále,
z čehož máme velkou radost.

Zuzka Martínková