Obsah

4. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí"

4. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí"

 

4. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu
"Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá
- aplikace dobré praxe do řízení obcí"

15. září 2017 v Mirsku

téma:
Monitoring potřeb a komunikace s odlehlými oblastmi
měst Dubá a Mirsk

 

Tento projekt se již dostává do druhé poloviny. Tentokrát do Mirska přijelo desetičlenné zastoupení úředníků a samosprávy z Dubé,
které se potkalo se svými polskými protějšky.
Od časných ranních hodin až do podvečera společně,
jak v rámci teoretické dopolední části, tak i té praktické,
společně  diskutovali zajímavé otázky týkající se života obyvatel žijících v osadách města Mirsk.
Program byl jako vždy velmi nabitý a získané informace přinášejí mnoho inspirací, jak dělat “věci veřejné lépe a efektivněji“.
Obec Mirsk spravuje území o rozloze 187 km², z čehož samotné město zaujímá rozlohu 14,85 km². Součástí obce je město Mirsk a 17 osad, přičemž co se počtu stálých obyvatel týče, nejmenší osadou je Kotlina, ve které žije 30 obyvatel, a naopak nejvíce obyvatel aktuálně v počtu 1264 obyvatel žije v Giebułtowie.
Po přivítání a společné snídani byla v zasedací místnosti městského úřadu v Mirsku panem starostou Andrzejem Jasińskim
moderována připravená prezentace, která účastníky seznámila
např. se samosprávou osad, způsobem voleb
a účastí zástupců osad na samosprávném řízení obce Mirsk,
také se způsobem financování osad z celkového rozpočtu obce Mirsk. Se zaujetím jsme vstřebávali informace týkající se integračních aktivit a skutečného rozhodování obyvatel o prioritách osad
a realizaci potřebných projektů.
V desetičlenné partnerské skupině našich polských přátel byli zástupci „Sołtysové“ (v doslovném překladu starostové) čtyř „Sołectew“ (osad).

V odpoledním programu jsme měli možnost navštívit dvě nejaktivnější osady, a to osadu Grudza a Rębiszów.
Průvodcovské slovo si vzali jejich sołtysowé
v Grudze paní  Danuta Zatchiej-Flig a v Rębiszowě pan Piotr Cybulski. Obě tyto osady mají vypracovaný svůj Strategický rozvojový dokument, který tvořili za účasti obyvatel těchto osad na podstatě přístupu LEADER. V rozvojové koncepci vymezují v horizontu deseti let,
jaké aktivity mají v záměru realizovat.
Své projekty potom mohou uchopit prostřednictvím Programu
OBNOVA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI (DOLNOSLEZSKÉ VESNICE), do kterého se od dubna 2009 obec Mirsk zapojila,
a osady tak mají možnost z prostředků plynoucích do rozpočtu obce prostřednictvím finančního transferu z Dolnoslezského vojvodství
mnoho zajímavých a pro život místních obyvatel přínosných projektů. Ze 17 osad jich je do Programu zapojeno 11.

Při pozdně odpoledním obědě,
při kterém jsme ochutnali tradiční polskou kuchyni,
kdy byla podávána zupa ogurkowa (polévka z kysaných okurek),
několik druhů pirohů a výtečný bigos,
jsme poděkovali našim polským přátelům za jejich velmi srdečné přijetí, perfektně zorganizovaný program,
a vyjádřili jsme obdiv ke způsobu
zcela přirozené integrace lidí v osadách obce.

Lidé se tam sdružují, setkávají se při různých příležitostech v klubovnách, společně pečou, vaří např. při Dožínkách,
a nebo „se prostě jen sejdou a promlouvají o životě v osadě“.

Doslova fascinováni jsme byli z toho, že mnoho z realizovaných projektů v osadách podpořených prostřednictvím programového grantu v podstatě spočívalo v tom, že byl z grantového transferu zakoupen pouze materiál, ale samotná výstavba či revitalizace integračních ploch
(např. venkovní posezení se zastřešením, lavičky, houpačky, atp.)
si místní lidé společně zhotovují sami bez nároku na odměnu.
Dělají to pro dobrý pocit, s očekáváním že díky
„vlastnímu vkladu – společné práci“ bude osada vypadat lépe,
a že se neustále bude dařit zvyšovat kvalitu života u nich na venkově. Držíme jim pěsti!

A těšíme se na další setkání s našimi polskými přáteli
tentokrát u nás v Dubé 27. 10. 2017. 
Jazyková bariéra se začíná velmi prolomovat
a za to máme také velikou radost.

 

článek připravila Ing. Barbara Vítková,
koordinátorka projektu