Obsah

3. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá, aplikace dobré praxe do řízení obcí"

3. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá, aplikace dobré praxe do řízení obcí"

3. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu
"Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá,
aplikace dobré praxe do řízení obcí"

Zástupci partnerských měst Dubá a Mirsk za sebou mají další společné setkání v rámci projektu nesoucího název „Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí / Nie musi to być nuda, jak się polączy Mirsk i Duba – stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789“. Realizace zmíněného projektu je dotována z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program třetí setkávací aktivity, která se tentokrát uskutečnila v Dubé, byl rozložen do dvou dnů.

Na pondělí 10. července 2017 bylo v dopoledním bloku připraveno pět prezentací, a to na téma: správa a údržba majetku města Dubá,
činnost stavebního úřadu, praxe v odpadovém hospodářství,
poplatky a vymáhání dluhů
a na závěr byla šestnáctičlenná delegace z Polska seznámena
s činností Základní školy Dubá a Mateřské školy Dubá.

Následoval oběd v nově zrekonstruovaných prostorách hostince
ve Dřevčicích, odkud se všichni zúčastnění přemístili autobusem
do nedalekých Heřmánek, kde byl výchozí bod naplánované prohlídky skalních převisů.
Cesta plná uchvacujících přírodních scenérií
byla doplněna výkladem Ing. Petra Kmínka.
Nejen návštěvníci z Polska, ale i mnozí zástupci z Dubé
tak navštívili poprvé v životě místa jako skalní převis „Krápník“
nebo pověstný „Tisícový kámen“ či Martinské stěny,
po jejichž hřebeni vedla trasa zpět na Husí cestu a do Dřevčic.

Zbytek odpoledne se nesl v poněkud odpočinkovém duchu.
Hosté z partnerského Mirska se ubytovali
v nových chatkách v Autokempu Dubá - Nedamov,
kde pro ně bylo připraveno i večerní grilování a hlavně překvapení v podobě mimořádného promítání v letním kině,
kde shlédli film Všechno nebo nic.

Druhý den opět zahájil dopolední blok prezentací,
ty byly tentokrát zaměřeny na: příklady dobré praxe v oblasti sociální politiky, na dotace, investice a dozorování staveb
a na závěr také na regionální rozvoj.

Vzhledem k nepřízni počasí bylo třeba přistoupit k náhradnímu plánu a původně naplánované sportovní odpoledne
v Autokempu Dubá – Nedamov
nahradila prohlídka záhadami opředeného Hradu Houska,
kde jsme společně nahlédli až do samotného pekla.

Dvoudenní návštěva Dubé byla ukončena pozdním pracovním obědem.

Věříme, že toto třetí společné setkání bylo přínosem pro všechny zúčastněné, neboť na prezentace české strany navazovaly zajímavé dotazy, na jejichž základě se nám dostalo srovnání s tím,
jak obdobné situace řeší naši sousedé v Polsku.
Další setkání je předběžně naplánované na září,
uskutečnit by se mělo v Mirsku a již nyní jsme zvědaví,
co si pro nás na oplátku připraví naši přátelé.
Jedno je ale již nyní jisté, a to sice, že jazyková bariéra mezi námi
se pomalu zmenšuje, neboť během dosavadních setkání
jsme se vzájemně snažili poznávat (pro obě strany) cizí jazyk
a zjišťujeme, že mnohá slovíčka se od sebe příliš neliší.

Velké díky za vydařenou akci patří všem, kteří se účastnili na její přípravě, našim přátelům z Mirska, ale (a to především) také paní Ing. Barbaře Vítkové a Dagmar Rubešové, které pro obě strany zajišťují tlumočení.