Obsah

2. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí

2. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí

Přeshraniční spolupráce s městem Mirsk
v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí" 

19. června 2017
2. setkávací aktivita na téma:
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA DUBÁ A MIRSK

tentokrát v Mirsku

V pořadí druhá setkávací aktivita realizovaná prostřednictvím dotačně podpořeného projektu Nemusí to býti nuda,
když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí/
Nie musi to być nuda, jak się polączy Mirsk i Duba – stosowanie dobrych praktyk w zarządzaniu gminami, CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789,
se uskutečnila dne 19. 06. 2017 v partnerském Městě Mirsk.

Osmičlenná skupina účastníků z Čech, společně s koordinátorkou projektu Barbarou Vítkovou a tlumočnicí Dagmar Rubešovou,
se potkala se svými kolegy zastupujícími stejnou profesi na městském úřadě v Mirsku a v Nadlesní správě se sídlem ve městě Świeradów Zdrój. Po přivítání a zahájení tematického setkávacího dne následovala exkurze po Městském úřadě Města Mirsk,
kde průvodcem byl samotný pan starosta města pan Andrzej Jasiński, který představil úřad a jeho organizační strukturu v úředních hodinách a plném provozu.

Další fáze tematického setkávacího dne byla ve znamení odborné prezentace na téma Hospodářská činnost – lesy,
která se uskutečnila v sídle Nadlesní správy ve Świeradów Zdrój. Šestnáctičlenná skupina účastníků složená ze zástupců obou měst (zaměstnanců městských úřadů, samosprávy,
ale i zástupců organizací měst) měla možnost získat informace týkající se obecních lesních území, jejich ochrany a využití, turistických stezek na jejich území.
O odbornou prezentaci včetně diskusního bloku se postaral pan Petr Salawa, zaměstnanec Nadlesní správy.

Vzhledem k průřezovému tématu „Spolupráce zaměstnanců Infocentra cestovního ruchu v Dubé a Mirsku“,
které při setkávací aktivitě nebylo opomenuto, byla komentována
i možnost společné prezentace území.
Rozvojový potenciál při společném plánování společného balíčku atraktivit území využitelných při propagaci cestovního ruchu byl diskutován také během společného výletu do přírody,
oblasti Jizerských hor, kdy skupina českých i polských kolegů
vyjeli lanovkou na Stóg Izerski a po červené stezce byla pěší túrou překonána Polana Izerska a po překrásných výhledech do krajiny
a seznámení se čistou přírodou Jizerek na polské straně hranice
byl dosažen cíl společného výšlapu, a to Jizerská rašeliniště.

Velice příjemné společné chvíle byly zakončeny společným pozdním obědem, kde byl i za účasti pana starosty Města Mirsk vyhodnocen druhý společný tematický den.

Další setkání partnerských měst, tentokrát především na témata jako je místní rozvoj, plánování obou měst v oblasti řízení škol a sociální politika, atd. je plánováno na 10. - 11. 07. 2017 v Dubé.

připravila Ing. Barbara Vítková

22. 06. 2017, Liberec

 Vytvořeno: 23. 6. 2017
Poslední aktualizace: 29. 1. 2019 13:51
Autor: