Obsah

ČARODĚJNICE 2014

ČARODĚJNICE 2014

Čarodějnický slet v Nedamově

 

30. duben přilákal do Autokempu Nedamov
jako každý rok malé i velké čarodějnice a čaroděje.
Sešlo se jich tu opravdu požehnaně
a připraveny pro ně byly zábavné soutěže o sladké ceny.
Soutěžní odpoledne jako vždy připravili dubští hasiči,
kterým tímto děkujeme.
Velké poděkování patří také panu Petru Slabovi,
který vyrobil perfektní novou atrakci –
prohazovacího panáka v podobě hasiče.
Nutno podotknout, že se tato novinka setkala u dětí
s velmi kladnými ohlasy.
Počasí se vydařilo stejně jako celá akce.
Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravami a organizací a v neposlední řadě i všem,
kteří se rozhodli přijít do Nedamova strávit příjemné odpoledne a večer plný hudby s kapelou Tercie.