Obsah

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ DUBÁ 2013

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ DUBÁ 2013

Dny evropského dědictví

V první polovině září se Dubá opět zapojila
do celostátní akce Dnů evropského dědictví.

Bohatý program se jako tradičně odehrával v sušárně chmele a jejím okolí, kde byla pro návštěvníky připravena
např. velice zajímavá přednáška Martina Volejníka
o skalních sklípcích v Dubé.
Nechybělo ani vystoupení Sboráčku,
či audiovizuální projekt Zdeňka Dudky VODY – FUGY – VZRUCHY.

Pro děti i dospělé byly připraveny tvůrčí dílničky a ukázky starších řemesel. Večer provázela živá hudební produkce.

K dobré náladě jistě přispělo i vynikající občerstvení,
které bylo k dispozici po celý den.