Obsah

Oslava 250. výročí vysvěcení kostela v Dubé

Oslava 250. výročí vysvěcení kostela v Dubé

Děkanský kostel Nalezení svatého Kříže v Dubé 
slavil v sobotu 25. září
významné kulaté výročí 250 let od svého vysvěcení.
Při této příležitosti zde sloužil pontifikální mši svatou
litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
a udělil zde svátost biřmování.

První písemné zmínky o Dubé pochází z roku 1253. V té době již existoval hrad Dubá, kostel sv. Petra a Pavla a ves při něm. Archeologické vykopávky však dokládají osídlení mnohem starší. Predikát „z Dubé" používala nejvýznamnější větev rodu Ronovců.

Nynější kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven v letech 1744 - 1760 nákladem hraběte Sweert -Sporcka v italském slohu architektem Anselmem Luragem. Barokní cibulové báně věží shořely při požáru v roce 1845 a věže byly následně zastřešeny jen nízkými stříškami.
1. prosince 1942 byl farní kostel povýšen biskupem Aloisem Weberem
na děkanský kostel. Kostel byl poškozen při bombardování v roce 1945. 
V letech 1985 - 1991 pod vedením duchovního správce P. Josefa Bělohlava proběhla kompletní generální oprava celého kostela.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při příležitosti tohoto výročí navštívil
v sobotu 25. září místní farnost
a třem kandidátkám udělil svátost křesťanské dospělosti.

Přítomni byli rovněž místní duchovní správce R. D. Grzegorz Wolański,
který farnost ex currendo spravuje ze Zákup,
R. D. Viliam Matějka, děkan z České Lípy, R. D. Josef Pavlas,
děkan z Nového Boru a R. D. Josef Rousek, administrátor farnosti Jestřebí.
U oltáře rovněž asistovali jáhni Evžen Policer a Milan Mordačík.
Město zastupovala starostka Zdeňka Šepsová.

Po mši sv. pronesl krátkou úvahu na téma „Křesťan a umění"
herec Michal Šimáček.

Pak se biskup spolu s účastníky bohoslužby odebral na místní hřbitov,
kde požehnal kříž, který město nechalo svým nákladem nově zrenovovat.
Po společném obědě s biřmovanci, duchovními a farníky Mons. Baxant krátce navštívil zámek Nový Bernštejn, kde shlédl právě probíhající výstavu
„Dubské Švýcarsko na historických mapách."

Autor: Martin Flosman

ODKAZ NA FOTO Z AKCE