Obsah

Dny evropského dědictví v Dubé

Dny evropského dědictví v Dubé


Dubá a Dny evropského dědictví

aneb

den otevřených dveří v sušárně chmele


Město Dubá se ke Dnům evropského dědictví
připojilo letos poprvé a to zpřístupněním objektu
historické sušárny chmele.
Sušárna z konce 19. století není v dobrém technickém stavu
a proto není veřejnosti běžně přístupná.
Město v budoucnu plánuje využít jí jako multifunkční budovu
a okolí jako příjemné odpočinkové místo.

V sobotu 18. 9. 2010, v den otevřených dveří,
měli návštěvníci možnost podívat se i do sušící věže a prohlédnout si studii budoucího využití. Byla také připravena malá expozice týkající se pěstování chmele na Dubsku, ke shlédnutí byly i kopie historických obrázků, zachycujících tehdejší podobu sušárny. Výstavka se lehce dotýkala i pivovarnictví,
historie pěstování chmele na území Čech
a technologie pěstování a zpracování chmele obecně.
Zájemci se mohli dozvědět i o tom,
jak byla pěstováním chmele ovlivněna místní architektura.
Pro dospělé návštěvníky byl připraven malý kvíz o drobné upomínkové předměty,
děti čekala tematická soutěž
o sladkou odměnu.

Akce byla velice zdařilá, přišlo 83 návštěvníků
a všichni chválili snahu města
o záchranu této unikátní technické památky.

D. Červená, P. Volejníková