Obsah

Výbory zastupitelstva města Dubá

Níže uvedené výbory  města Dubá jsou zřízeny dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích. Předsedou každého výboru je některý z členů zastupitelstva města Dubá.

 Výbory zastupitelstva Města Dubá


 

  • Finanční výbor

předseda:

 

MUDr. Jiří Klement

členové:

 

Mgr. Jindřiška Skalická, Jitka Černá,
Tomáš Novák (ODS), Danuše Červená

  • Kontrolní výbor

předseda:

 

Mgr. Jana Mašková

členové::

 

Ludmila Kadlečková, Mgr. Jana Staňková, Karel Šimo, Jaroslava Sloupová

  • Majetkový výbor

předseda::

 

Tomáš Novák (SLK)

členové:

 

Bedřich Janďourek, Ing. Jaroslav Ptáček, Linda Staňková,
Karel Šimo