Obsah

Zastupitelstvo města Dubá
(volební období 2014 – 2018)

Noví členové složili Slib člena  zastupitelstva města Dubá na Ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva
města Dubá dne 6. listopadu 2014

 

Mgr. Zdeňka Šepsová
(Nezávislí)

-

starostka

d d d

Tomáš Novák
(Starostové pro Liberecký kraj)

-

místostarosta, předseda majetkového výboru zastupitelstva

d d d

MUDr. Jiří Klement
(Nezávislí)

-

předseda finančního výboru zastupitelstva

d d d

Mgr. Jana Mašková
(Nezávislí)

-

předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva

d d d

Eva Jelenová
(Starostové pro Liberecký kraj)

-

členka školské rady ZŠ

d d d

Ludmila Kadlečková

(Nezávislí)

-

členka školské rady ZŠ,
členka kontrolního výboru

d d d

Tomáš Novák
(
ODS)

-

člen finančního výboru zastupitelstva

d d d

Lubomír Wagenknecht
(ODS)

-

člen školské rady ZŠ

d d d

Ing. Lucie Dostálová
(Občané Dubé)

-

člen zastupitelstva

d d d

Gabriela Garrihy
(Dubská volba)

-

člen zastupitelstva

d d d

Milan Netrh
(Dubská volba)

-

člen zastupitelstva

d d d