Obsah

Komise starostky města Dubá


 

 
 • Komise pro projednávání přestupků
předseda:
 
JUDr. Marie Vítková
členové:
 
Barbora Tomášková, Miroslava Papírníková, Libuše Benešová, Danuše Červená
 • Bytová komise
předseda:
 
Barbora Tomášková
členové:
 
Miroslava Papírníková, Linda Staňková, Jaroslav Hoza,
Mgr. Veronika Matějková 
 • Komise pro regeneraci městské památkové zóny
předseda:
 
Ing. Petr Kmínek
členové:
 
Věra Králová, Jiří Kadleček, Bc. Petr Feige
 • Komise pro kulturu
předseda:
 
Eva Jelenová
členové:
 
Bc Lucie Heringová, Marek Hruška, Ing. Lucie Dostálová, Ing. Kateřina Janďourková
 • Komise pro občanské záležitosti
předseda:
 
Miroslava Papírníková
členové:
 
Eva Jelenová, Danuše Červená, Mgr. Jana Mašková, Jarmila Svatošová, Květoslava Charouzková, Miloslava Vokolková, Jindřiška Stehnová
 • Povodňová komise
předseda:
 
Mgr. Zdeňka Šepsová
členové:
 
Tomáš Novák (SLK), Zbyšek Stibor, Ing. Jaroslav Ptáček, Martin Tomášek, Martin Mynařík, Leona Maříková
 • Krizová komise
předseda:
 
Mgr. Zdeňka Šepsová
členové:
 
Tomáš Novák (SLK), Zbyšek Stibor, Ing. Jaroslav Ptáček, Martin Tomášek, Martin Mynařík, Leona Maříková
 • Letopisecká komise
  předseda:
 
Linda Staňková
členové:
 
Mgr. Veronika Matějková, Bc. Lucie Heringová, Zuzana Martínková, Leona Maříková
 
Osadní výbory města Dubá

 


 

 
 • Osadní výbor Deštná - Zakšín
předseda:
 
Miloslav Stehno
členové:
 
Jan Černý, Jaroslav Hřebíček, Jindřiška Stehnová
 • Osadní výbor Dřevčice
předseda:
 
Emanuel Adamec
členové:
 
Ing. Petr Kmínek, Jana Adamcová, Mgr. Jana Samcová, Veronika Velechovská
 •  Osadní výbor Korce
předseda:   
Jindra Šťastná
členové:    Jan Svárovský DiS., Petr Vrána 
 • Osadní výbor Lhota
předseda:
 
Jiří Navrátil
členové:
 
Jarmila Richtová, Věra Pechrová
 • Osadní výbor Zátyní
  předseda:
   
  Michal Exner
  členové:
   
  MVDr. Hanuš Velebný, Oldřich Grosman
   
Zpravodaj Dubáček

 


 

 
šéfredaktor:
 
Miroslav Málek
členové:
 
Zuzana Martínková, Markéta Myšková
 
e-mail: dubacek@atlas.cz