Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska


Zveřejnění záměru města Dubá

Usnesení z jednání zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV č. 3/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 2/2007, kterou se vydává Požární řád města Dubá, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Dubá č. 2/2007, Pož24.09.201810.10.2018
OZV č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 5/2005, O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí25.05.201810.06.2018
OZV č. 2/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 3/2007, kterou se vydávají Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob25.05.201810.06.2018
OZV č. 3/2017, kterou se zrušuje OZV č. 2/2014 O zákazu kouření na některých místech na území města Dubá23.10.201708.11.2017
OZV č. 2/2017, kterou se ruší Obecně závazné vyhlášky města Dubá č. 1/2006, č. 2/2006 a č. 3/2006, kterými se stanoví části společného školského obvodu základní školy, vydané dne 15. června 200629.05.201714.06.2017
OZV č. 1/2017, Obecně závažná vyhláška O STANOVENÍ KRATŠÍ DOBY NOČNÍHO KLIDU30.01.201715.02.2017
OZV č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Dubá23.05.201608.06.2016
OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů14.12.201530.12.2015
OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Dubá25.05.201510.06.2015
Obecně závazná vyhláška města Dubá, č. 5/2014, K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky06.10.201422.10.2014
OZV Č. 1/2014, O ZABEZPEČENÍ ČISTOTY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PŘI POHYBU PSŮ A JINÝCH ZVÍŘAT A O STANOVENÍ PRAVIDEL PRO POHYB PSŮ A JINÝCH ZVÍŘAT NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH08.09.201424.09.2014
OZV Č. 2/2014, O ZÁKAZU KOUŘENÍ NA NĚKTERÝCH MÍSTECH NA ÚZEMÍ MĚSTA DUBÁ08.09.201424.09.2014
OZV Č. 3/2014, KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ VE MĚSTĚ DUBÁ08.09.201424.09.2014
OZV Č. 4/2014, O STANOVENÍ KRATŠÍ DOBY NOČNÍHO KLIDU08.09.201424.09.2014
OZV č. 2/2013, kterou se zrušuje OZV č. 22/199716.12.201301.01.2014
OZV o místním poplatku za komunální odpady č. 4/201217.12.201202.01.2013
OZV o stanovení okruhu vzdáleností (sázkové hry) č. 3/201228.05.201213.06.2012
OZV č. 2/2010 o místním poplatku z veřejného prostranství17.12.201001.01.2011
OZV č.3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity17.12.201001.01.2011
OZV č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného17.12.201001.01.2011
OZV č. 5/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt17.12.201001.01.2011
OZV č. 7/2010 o místním poplatku ze psů17.12.201001.01.2011
OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob č.2/200814.10.200831.10.2008
OZV č. 3/2007, kterou se vydávají Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob15.06.200730.06.2007
OZV č. 5/2005 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí10.06.200526.06.2005
OZV č. 35/2001 o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů23.08.200107.09.2001
OZV č. 28/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Dubá28.01.199812.02.1998
OZV č. 22/1997 o udržování čistoty a pořádku21.04.199706.05.1997

Hospodaření města

GDPR - ochrana osobních údajů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
GDPR - Informační memorandum města Dubá + pověřenec pro město Dubá29.06.201831.12.2020
Pověřenec pro město Dubá25.05.201831.12.2020

Dotace podle zákona č. 250/2000 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Klub malých Dubáčků, z.s.25.01.201931.01.2022
2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - TJ Slavoj Dubá, z.s.25.01.201901.02.2022
2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá z.s.25.01.201901.02.2022
2018 - Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční pomoci - Mateřská škola Dubá27.09.201815.10.2021
2018 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Klub malých Dubáčků, z.s.23.01.201831.01.2021
2018 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - TJ Slavoj Dubá, z.s.23.01.201831.01.2021
2018 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá z.s.23.01.201831.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Římskokatolická farnost Deštná rok 201712.06.201728.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.12.05.201728.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá z.s. na rok 201714.02.201715.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - TJ SLAVOJ DUBÁ z.s. na rok 201706.02.201722.02.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá z.s.26.10.201611.11.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.30.05.201615.06.2019

Informace k veřejnému zasedání zastupitelstva

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o konání VZ č.3/201912.03.201922.03.2019

Stavební úřad města Dubá

Veřejná vyhláška

Dražební vyhláška

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Dražební vyhláška05.03.201910.04.2019

Ostatní dokumenty

Zpráva o činnosti města Dubá

Máchův kraj

Mikroregion Podralsko

DSO EKOD

Státní pozemkový úřad

Informace poskytnuté dle z.č. 106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva dle zákona č. 106-1999 Sb. za rok 201807.01.201907.01.2020
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK