Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska


Usnesení z jednání zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV č. 3/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 2/2007, kterou se vydává Požární řád města Dubá, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Dubá č. 2/2007, Pož 24.09.2018 10.10.2018
OZV č. 1/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 5/2005, O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 25.05.2018 10.06.2018
OZV č. 2/2018, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Dubá č. 3/2007, kterou se vydávají Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 25.05.2018 10.06.2018
OZV č. 3/2017, kterou se zrušuje OZV č. 2/2014 O zákazu kouření na některých místech na území města Dubá 23.10.2017 08.11.2017
OZV č. 2/2017, kterou se ruší Obecně závazné vyhlášky města Dubá č. 1/2006, č. 2/2006 a č. 3/2006, kterými se stanoví části společného školského obvodu základní školy, vydané dne 15. června 2006 29.05.2017 14.06.2017
OZV č. 1/2017, Obecně závažná vyhláška O STANOVENÍ KRATŠÍ DOBY NOČNÍHO KLIDU 30.01.2017 15.02.2017
OZV č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Dubá 23.05.2016 08.06.2016
OZV č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.12.2015 30.12.2015
OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Dubá 25.05.2015 10.06.2015
Obecně závazná vyhláška města Dubá, č. 5/2014, K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje užívání zábavní pyrotechniky 06.10.2014 22.10.2014
OZV Č. 1/2014, O ZABEZPEČENÍ ČISTOTY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PŘI POHYBU PSŮ A JINÝCH ZVÍŘAT A O STANOVENÍ PRAVIDEL PRO POHYB PSŮ A JINÝCH ZVÍŘAT NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH 08.09.2014 24.09.2014
OZV Č. 2/2014, O ZÁKAZU KOUŘENÍ NA NĚKTERÝCH MÍSTECH NA ÚZEMÍ MĚSTA DUBÁ 08.09.2014 24.09.2014
OZV Č. 3/2014, KTEROU SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ VE MĚSTĚ DUBÁ 08.09.2014 24.09.2014
OZV Č. 4/2014, O STANOVENÍ KRATŠÍ DOBY NOČNÍHO KLIDU 08.09.2014 24.09.2014
OZV č. 2/2013, kterou se zrušuje OZV č. 22/1997 16.12.2013 01.01.2014
OZV o místním poplatku za komunální odpady č. 4/2012 17.12.2012 02.01.2013
OZV o stanovení okruhu vzdáleností (sázkové hry) č. 3/2012 28.05.2012 13.06.2012
OZV č. 2/2010 o místním poplatku z veřejného prostranství 17.12.2010 01.01.2011
OZV č.3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity 17.12.2010 01.01.2011
OZV č.4/2010 o místním poplatku ze vstupného 17.12.2010 01.01.2011
OZV č. 5/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 17.12.2010 01.01.2011
OZV č. 7/2010 o místním poplatku ze psů 17.12.2010 01.01.2011
OZV k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob č.2/2008 14.10.2008 31.10.2008
OZV č. 3/2007, kterou se vydávají Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob 15.06.2007 30.06.2007
OZV č. 5/2005 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 10.06.2005 26.06.2005
OZV č. 35/2001 o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů 23.08.2001 07.09.2001
OZV č. 28/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Dubá 28.01.1998 12.02.1998
OZV č. 22/1997 o udržování čistoty a pořádku 21.04.1997 06.05.1997

Hospodaření města

GDPR - ochrana osobních údajů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
GDPR - Informační memorandum města Dubá + pověřenec pro město Dubá 29.06.2018 31.12.2020
Pověřenec pro město Dubá 25.05.2018 31.12.2020

Dotace podle zákona č. 250/2000 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Klub malých Dubáčků, z.s. 25.01.2019 31.01.2022
2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - TJ Slavoj Dubá, z.s. 25.01.2019 01.02.2022
2019 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá z.s. 25.01.2019 01.02.2022
2018 - Veřejnoprávní smlouva o návratné finanční pomoci - Mateřská škola Dubá 27.09.2018 15.10.2021
2018 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Klub malých Dubáčků, z.s. 23.01.2018 31.01.2021
2018 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - TJ Slavoj Dubá, z.s. 23.01.2018 31.01.2021
2018 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá z.s. 23.01.2018 31.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Římskokatolická farnost Deštná rok 2017 12.06.2017 28.06.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. 12.05.2017 28.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá z.s. na rok 2017 14.02.2017 15.03.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - TJ SLAVOJ DUBÁ z.s. na rok 2017 06.02.2017 22.02.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá z.s. 26.10.2016 11.11.2019

Informace k veřejnému zasedání zastupitelstva

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Dubá č. 6/2019 11.06.2019 21.06.2019

Stavební úřad města Dubá

Veřejná vyhláška

Ostatní dokumenty

Zpráva o činnosti města Dubá

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2018 22.03.2019 07.04.2019
Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2017 23.02.2018 11.03.2018
Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2016 17.02.2017 05.03.2017
Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2015 19.02.2016 06.03.2016
Zpráva o činnosti města za rok 2014 20.02.2015 08.03.2015
Zpráva o činnosti města za rok 2013 21.02.2014 09.03.2014
Zpráva o činnosti města za rok 2012 21.02.2013 09.03.2013
Zpráva o činnosti města za rok 2011 06.09.2012 22.09.2012
Zpráva o činnosti města za rok 2010 12.05.2011 28.05.2011
Zpráva o činnosti města za rok 2009 01.04.2010 16.04.2010
zpráva o činnosti za rok 2008 12.03.2009 27.03.2009
Zpráva o činnosti za rok 2007 12.05.2008 27.05.2008
Zpráva o činnosti za rok 2005 13.04.2006 28.04.2006
Zpráva o činnosti za rok 2004 20.04.2005 05.05.2005
Zpráva o činnosti za rok 2003 05.04.2004 20.04.2004

Máchův kraj

Mikroregion Podralsko

DSO EKOD

Státní pozemkový úřad

Ztráty a nálezy

Informace poskytnuté dle z.č. 106/1999 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva dle zákona č. 106-1999 Sb. za rok 2018 07.01.2019 07.01.2020
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK