Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

 

1. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu

Přeshraniční spolupráce
s městem Mirsk v rámci projektu
"Nemusí to býti nuda, když se spojí
Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe
do řízení obcí"

znak města Dubá                                  znak polského města Mirsk

 

Vážení spoluobčané,

v létě 2016 byla navázána spolupráce měst Dubá a Mirsk.
Obě města, nacházející se v českopolském příhraničí,
mají snahu lépe marketingově využít svůj rozvojový potenciál především v oblasti cestovního ruchu.
Od léta minulého roku proběhlo několik pracovních jednání
zástupců obou měst s cílem definovat společná rozvojová témata, priority společného rozvoje obou měst.
Jedním z témat je výměna zkušeností zaměstnanců obou úřadů, zástupců samospráv, zaměstnanců organizací zřizovaných
a spolupráce infocenter obou měst.

V listopadu a prosinci 2016 byl připravován
první společný projekt, který nese název
„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá
– aplikace dobré praxe do řízení obcí“.

 

Dlouhodobá spolupráce a partnerství měst Dubá a Mirsk
bylo slavnostně uzavřeno 10. února 2017.
První společný projekt pomůže nastartovat kvalitní spolupráci
mezi oběma městy a realizaci společných projektů na základě společné podložené koncepci obou měst.


Projektovou žádost předložilo Město Dubá v rámci
Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa v Liberci.
Projekt č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789 
byl v rámci procesu hodnocení ze strany Správce fondu
vyhodnocen kladně a ke konci měsíce dubna 2017
byla podepsána Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020.
Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 10.288,52 Euro,
přičemž z prostředků fondů (EFRR) Evropské unie
je dotován do výše 8.745,24 Euro.

Během projektu, jehož délka trvání je v časovém horizontu 
10 měsíců, bude uskutečněno celkem
8 tematických setkávacích dnů, na kterých bude předávána
„dobrá praxe“zaměstnanců obou úřadů, zástupců samosprávy,
a zaměstnanců organizací, která města zřizují.
První aktivita je organizována v Dubé, a to
19. května 2017,
kdy ústředním tématem byla HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚST
a průřezové téma: Spolupráce zaměstnanců Infocentra cestovního ruchu v Dubé a Mirsku.
Informace o výstupech z jednotlivých tematických dnů
budou průběžně zveřejňovány, jak na webu města,
tak v městském zpravodaji.

 

                                     

články s foto: 

4. setkávací aktivita 
TémaMonitoring potřeb a komunikace s odlehlými oblastmi měst Dubá a Mirsk

3. setkávací aktivita
Předávání dobré praxe obcí - dvoudenní aktivita v Dubé

2. setkávací aktivita
Téma: Hospodářská činnost měst Dubá a Mirsk
tentokrát v Mirsku

 1. setkávací aktivita v rámci projektu
Téma: Hospodářská činnost měst Dubá a Mirsk
v Dubé

 

Zahájení spolupráce Dubé a Mirsku (článek na ERN)

Z podpisu přeshraniční spolupráce s Mirskem