Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • Po polsku
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zpět

Zveřejnění záměru města Dubá pronájem: nebytové prostory v městském objektu čp. 45

 

Zveřejnění záměru města Dubá:

záměr pronajmout předmět pronájmu:
nebytové prostory v městském objektu čp. 45
na Masarykově náměstí v Dubé o celkové výměře 107 m2 (místnosti v přízemí s příslušenstvím a elektrickým topením).

Základní podmínky nájmu:

-    nájemní doba bude uzavřena nejdříve ode dne 1. 4. 2018
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce,

    -    účel využití: prodejna, provozovna nebo kancelář nerušící        provoz budovy (byty)

-    minimální nájemné je stanoveno ve výši 30 000,- Kč za rok + příslušná sazba DPH, splatné ve dvou pololetních splátkách,

-    nájemce je povinen hradit všechny náklady související
s provozem, včetně případných stavebních úprav nutných
pro užívání nebytového prostoru.

Bližší informace k této záležitosti vám podá či možnost prohlídky předmětu pronájmu vám zajistí Barbora Tomášková, 

správa domů a bytů MěÚ Dubá, tel. č. 487 870 201.

Zájemci, kteří si chtějí uvedený předmět pronájmu pronajmout, nechť podají písemné nabídky s podnikatelským záměrem 

a navrhovanou výši ročního nájemného,
v termínu nejpozději do pátku dne 23. března 2018
do 14.00 hodin na Městský úřad Dubá do podatelny.

Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, trvalé bydliště, rodné číslo, živnostenský list, nebo název právnické osoby, sídlo, IČ, DIČ, výpis z obchodního rejstříku, 

a dále telefonní kontakt.

Město Dubá si vyhrazuje právo tento svůj záměr zrušit bez udání důvodu.

Záměr města Dubá ke stažení:

Vyvěšeno: 7. 3. 2018

Datum sejmutí: 23. 3. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět