Obsah

Informace z městského úřadu - září 2020

Typ: ostatní
informace o dění ve městě Dubá - září 2020informace o konání veřejného zasedání a o akcích v našem městě

INFORMACE  MěÚ DUBÁ

 

Vážení občané,                                                                                                           V Dubé dne 10. září 2020

 

zveme vás na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva Města Dubá č. 5/2020, které se bude konat ve čtvrtek dne 17. září 2020 od 1800 hodin v přízemí objektu čp. 86
(Klubový dům, zasedací místnost) v Dlouhé ulici v Dubé.

Navržený program je následující:

 1. Určení zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a zapisovatele usnesení
 2. Schválení programu zasedání
 3. Informace Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Dubá

      – kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 4/2020 ze dne 18. června 2020, včetně dalších nedořešených bodů

 1. Návrhy a informace Finančního výboru Zastupitelstva Města Dubá

– výsledky hospodaření Města Dubá ke dni 31. srpna 2020; rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu Města Dubá na rok 2020;

   informace o podmínkách na sjednání úvěru k veřejné zakázce „Dubá – Cisternová automobilová stříkačka“

 1. Návrhy a informace Majetkového výboru Zastupitelstva Města Dubá

      – žádosti o prodeje městských nemovitostí (pozemků a stavby), projednání záměrů a návrhy na konečné schválení; návrhy

         na nabytí nemovitostí (pozemků) do vlastnictví Města Dubá; žádosti o zřízení věcných břemen služebností inženýrské sítě

         na částech městských nemovitostí (pozemků), (bližší podrobnosti k jednotlivým majetkoprávním záležitostem jsou zveřejněny

         na internetových stránkách Města Dubá na úřední desce v Informaci o konání zasedání a dále i na fyzické úřední desce)

 1. Výběr dodavatele – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Oprava místní komunikace NEDAMOV PLEŠIVEC“
 2. Výběr dodavatele – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „DĚTSKÁ HŘIŠTĚ V OSADÁCH MĚSTA DUBÁ“
 3. Výběr dodavatele – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „OBNOVA ÚSTŘEDNÍHO KŘÍŽE HŘBITOVA V DEŠTNÉ, VSTUPNÍ BRÁNA A BRANKA“
 4. Záměr na zřízení pobočky Základní umělecké školy Doksy v Klubovém domě v Dubé
 5. Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2019
 6. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD za rok 2019
 7. Informace
 8. Diskuse

_________________________________________________________________________

●    Až do pátku dne 11. září 2020 můžete v Autokempu Nedamov navštívit 3. ročník Dubského dřevosochání na téma „lesní postavy a jiné“. Přijďte se podívat osobně nebo sledujte městský facebook, kam jsou každý den umisťovány nové fotografie. Výsledná díla budou k vidění v sobotu dne 12. září 2020 u Sušárny chmele při Dnech Evropského dědictví, kde se bude konat i dražba některých menších děl.

●    V sobotu dne 12. září 2020 projíždí Dubou mezinárodní rallye historických vozidel aneb Bohemia rallye 2020. Tyto historické vozy budou mít během svého putování stanoviště s měřeným úsekem právě u nás v Dubé na náměstí a to cca v 10.15 hodin, tak si je nenechte ujít.

●    Město Dubá pořádá tuto sobotu dne 12. září 2020 Dny Evropského dědictví, které jsou opravdu nabité. Od 10.00 do 12.00 hodin si můžete prohlédnout kostel Nalezení sv. Kříže, od 11.00 do 12.00 hodin pro vás bude otevřena Slavie, abyste se mohli podívat, jak pokračují práce na její rekonstrukci. Ve 13.00 hodin bude oficiální zahájení u Sušárny chmele, kde se můžete těšit na komentovanou prohlídku sušárny, přednášku na téma Dubské Švýcarsko, tvůrčí dílničky pro děti i dospělé, historická vozidla, jízdu na konících, soutěž v poznávání piv, a kdo zná nějaký dobrý recept s použitím piva, může se zúčastnit soutěže pečení pivních pochoutek přinesením svého výtvoru k snědku za studena (rohlíky, tyčinky …).

●    V sobotu dne 19. září 2020 od 9.30 do 11.30 hodin se koná 2. brigáda na úpravu Lesoparku v Dubé. S sebou rýče, hrábě, sekerky, krumpáče, zahradní nůžky, chuť do práce a dobrou náladu.

●    Klub malých Dubáčků pořádá v pondělí dne 21. září 2020 od 10.00 hodin v Klubovém domě besedu "Zdravý životní styl". Besedu povede Bc. Tereza Mašková a Tomáš Vaššik. Cena vstupného zahrnující i ochutnávku zdravého mlsání je 150 Kč za osobu. Přihlášení na tel. č. 601 327 575 nebo osobně v klubu.

●    Ve čtvrtek dne 24. září 2020 od 8.00 hodin do 10.00 hodin se ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Česká Lípa uskuteční poradna v přízemí radnice. Telefonní kontakt na Centrum je 487 853 481.

●    V pondělí dne 28. září 2020 od 13.00 hodin se koná 3. ročník Svatováclavského běhu městem Dubá. Start i cíl jsou na náměstí. Přihlášení na emailu: jandourkovi.zatyni@seznam.cz nebo na tel. č. 605 293 425. Startovné je zdarma. V souvislosti s během dojde ve městě od 11.00 do 18.00 hodin k dopravním omezením. Děkujeme za pochopení.

●    Galerie Pošta vás zve na výstavu „Ve smyčce“ malířky Barbory Myslikovjanové. Výstava potrvá do soboty 3. října 2020 a je přístupná vždy ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin nebo po dohodě na tel. 607 138 832.

●    Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje a do Senátu Parlamentu ČR proběhnou v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo voleb se uskuteční v pátek dne 9. a v sobotu 10. října 2020 ve stejných časech. Volební lístky dostanou voliči do svých schránek.

●    Máte rádi hudbu, nebo byste se rádi odreagovali od starostí běžného dne? Přijďte si zabubnovat na drumbeny pod vedením paní Jarmily Cermanové. Bubnování se koná v pátek dne 9. října 2020 od 15.00 hodin v Klubovém domě. Místo si rezervujte předem zaplacením vstupného 50 Kč za osobu přímo v KMD. Vhodné pro dospělé a starší mládež.

●    Pravidelné florbalové tréninky pro kluky i děvčata od sedmi let z Dubé i okolí, každý čtvrtek od 16.00 hodin ve školní tělocvičně. Kontakt na trenéra z FBC Česká Lípa pana Vojtu Legnera: tel. č. 731 402 543 nebo vojtalegner@seznam.cz.


Přílohy

Vytvořeno: 11. 9. 2020
Poslední aktualizace: 11. 9. 2020 11:57
Autor: správce webu