Obsah

1. etapa opravy povrchu komunikacív ulici Na Výsluní.

Typ: ostatní
-

 

1. etapa opravy povrchu komunikacív ulici Na Výsluní.

 

Vážení občané,
dne 08.08.2018 bude zahájena 1. etapa
opravy povrchu komunikacív ulici Na Výsluní.

 
Jedná se úsek vyznačený na situaci níže v příloze. 
 
Po dobu výstavby této etapy bude provedena uzavírka vyznačeného úseku dle platného úředního rozhodnutí
a z ulice Na Výsluní nebude umožněn příjezd motorovými vozidly k dotčeným nemovitostem, tedy k řadovým garážím,
k č.p. 79, 80, 68 a 69 a k zadním vchodům u č.p. 70 až 73.

 
Rovněž nebude možné na vyznačených částech komunikace a plochách odstavovat a parkovat motorová vozidla.
Ve zbývající části sídliště je nutno ponechat dostatečnou průjezdnou šířku pro nákladní automobily zhotovitele oprav.

 
Ve dnech 15. a 16. 08. bude frézován (pouze) asfaltový kryt
v celém prostoru sídliště, v těchto dvou dnech nebude možné zajíždět a parkovat na celém sídlišti.

V dalších dnech bude znovu platit jen výše popsané omezení
pro 1. etapu.

 
Omlouváme se za vzniklé komplikace
a předem děkujeme za pochopení a spolupráci při realizaci díla.

 
Za INGSTAV Doksy s.r.o., Václav Nebřenský, tel.: 603845507
 

Vytvořeno: 8. 8. 2018
Poslední aktualizace: 8. 8. 2018 00:00
Autor: správce webu